Training en workshops

A GR8 Company verzorgt trainingen over Blue Ocean Strategie, Business Model Canvas en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen. In de workshops worden die aspecten uitgediept die voor uw organisatie van belang zijn.

Permanente educatie is nodig om bij te blijven en uw weg te kunnen blijven vinden in een snel veranderende omgeving. U voorbereiden op de circulaire economie, houdt ook in dat u uw strategie, productieproces, inkoop en uw marketing zult moeten bijstellen of zelfs omgooien. Dat vraagt van uw medewerkers dat zij nieuwe inzichten moeten krijgen en zich andere vaardigheden moeten eigen maken. Door middel van trainingen kunnen zij hierin worden opgeleid.

In onze workshops gaat A GR8 Company samen met uw medewerkers die aspecten nader uitwerken die voor uw organisatie van belang zijn. Met de theorie die in de trainingen op dat gebied aan bod is gekomen in het achterhoofd. Zo wordt meteen een brug geslagen van theorie naar praktijk en kunnen uw medewerkers het geleerde meteen toepassen.

Sluit menu